Dá se připravit na smrt? Díky příběhům ano

Jediné, co víme v životě jistě, je fakt, že jsme smrtelní. Naše tělo je jen dočasná loďka na které plujeme naším často rozbouřeným životem. Snad všechna světová náboženství věří v nějakou formu posmrtné existence jako protikladu perspektivy nicoty. O smrti se však nemluví, je vytěsněná do nemocnic nebo jiných zařízení. Přesto je smrt součástí našeho každodenního života, každý se s ní setká a každého nějak ovlivní.

Smrt je v našich končinách jako téma stále tabuizovaná. Dříve se takto nemluvilo o sexu, jakákoliv zmínka před 100 lety o vašem sexuálním životě vedla k velkému pohoršení. Až světové války vedly k uvolnění a také velmi intenzivnímu kontaktu se smrtí. Teprve novodobá historie přináší uvolnění v sexu a naopak potlačení smrti jako něčeho, co nechceme vidět, co se nás netýká, co jde mimo nás.

V literatuře se setkáváme s různými znázorněními smrti, nejzábavnější je kostra zahalená v hábitu s kosou. Jednou z nejhumornějších je pak Smrť. Jde o fiktivní postavu z děl Terryho Pratchetta pojednávajících o Zeměploše. V tomto případě se jedná o antropomorfní personifikaci neboli o ztělesnění smrti ve formě člověka. Postava se alespoň na okamžik objeví ve všech zeměplošských románech i příbězích. A že jich není málo, celosvětově 85 milionů knih ve 37 jazycích.

Smrťovo rámě s Moodym

Smrť v knihách Terryho Pratcheta mluví v KAPITÁLKÁCH. Terry Pratchett zemřel 12. března 2015 a jeho asistent zveřejnil jeho poslední tweet: „KONEČNĚ, SIRE TERRY, MUSÍME JÍT SPOLU. Terry se opřel o smrťovo rámě a následoval ho skrze dveře na černou poušť pod oblohou nekončící noci. Konec.“

V odborné literatuře je v současnosti vůdčí autoritou ve výzkumu fenoménu, který pojmenoval zážitek blízkosti smrti (Near death experience – NDE) Raymond Moody. Po něm začali otázku přezkoumávat mnozí vědci a lékaři. Řadu z nich Moodyho zkoumání inspirovala k hlubšímu studiu thanatologie, disciplíny, která se zabývá příčinami a jevy provázejícími smrt.

Pro část odborné veřejnosti jsou však Moodyho výzkumy, ač on sám je doktorem medicíny a zároveň doktorem filozofie i školeným psychiatrem, nepřijatelné. Přesto je Moody autorem 14 knih, jejichž celkový prodaný náklad převýšil dvacet milionů kusů.

Příběhy pomáhají

A co říká Moody o smrti? Pokud budeme připravení a se smrtí se konfrontujeme při čtení příběhů, snadněji se vyrovnáme s odchodem někoho blízkého. Současně se nejspíše nebudeme potýkat se strachem z vlastní pomíjivosti. Akceptujeme-li možnost života po životě, můžeme svůj současný život (i životy svých blízkých) vnímat jako jeden z korálků na niti věčného života.

Podle některých psychiatrů, psychologů a lékařů příběhy o smrti skutečně mnohým lidem pomáhají. Lépe se pak vyrovnají s nemocí nebo dokážou snadněji smrt přijmout. V knize Mort Terryho Pratcheta si hlavní hrdina klade otázku: A co nás tedy v budoucnosti čeká? JÁ, odpovídá Smrť. „Kromě tebe, myslím.“ Smrť se na něj udiveně podíval. PROMIŇ, ALE NEROZUMĚL JSEM TI.